logo    
             

 
STRATEGIE EN TRANSFORMATIE
DRAAIT OM HET

‘WAT’ EN HET ‘HOE’

 

 
SLAGVAARDIGHEID:
SPECIALISTEN EN
MANAGEMENT
‘VERSTAAN’
ELKAAR
 
TRANSFORMATIE NAAR EEN SLAGVAARDIGE
ORGANISATIE (‘HOE’) IS NET ZO BELANGRIJK ALS
EEN GOEDE STRATEGIE (‘WAT’)

BPHC richt zich op strategie en transformatie in de zorg.

Strategie betekent het maken van keuzes met betrekking tot de toekomst: wat gaan we doen om onze missie en visie te verwezenlijken, en wat niet? BPHC adviseert bij het ontwikkelen van een pragmatische strategie die inspeelt op veranderende marktomstandigheden. Wij hanteren hierbij de aanpak van gerenommeerde internationale strategiebureaus en sluiten tegelijk naadloos aan bij de manier van denken en werken van de Nederlandse zorgsector.

Maar een goed doordachte strategie is niet genoeg. Elk plan staat of valt met de uitvoering. Een slagvaardige organisatie is essentieel om te kunnen overleven in een concurrerende markt. De best presterende bedrijven onderscheiden zich van de achterblijvers en uitvallers door een snelle en effectieve uitvoering van hun plannen. BPHC adviseert haar cliënten bij de transformatie naar een slagvaardige organisatie, ofwel de keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het ‘hoe’. Kernwoorden hierbij zijn transparantie, slagvaardigheid en zelfsturend vermogen van individuele medewerkers en teams. Wat minder ‘herrie, hectiek en heisa’ en wat meer ‘rust reinheid en regelmaat’ en focus op de zaken die er het meest toe doen. Maar wel met voldoende ruimte en respect voor de professionals en oog voor werkplezier, creativiteit en innovatie.

 

Sinds 2014 zijn wij behalve als consultant ook als (gediplomeerd) mediator inzetbaar. Zeker in de gezondheidszorg zitten aan veel adviesopdrachten ook mediation-aspecten – het gaat immers meestal niet alleen om zaken als strategie en analyses, maar ook om het overbruggen van verschillen in belangen binnen het ziekenhuis en het oplossen van, vaak onzichtbare en sluimerende, conflicten. En omgekeerd geldt dat in een mediationtraject vaak een moment aanbreekt dat een paar heldere analyses kunnen bijdragen aan het oplossen van verdeeldheid, bijvoorbeeld over financiën.

Zorginstellingen worden in toenemende mate afgerekend op resultaat, waardoor het nog belangrijker wordt om de juiste keuzes te maken en deze slagvaardig en pragmatisch te implementeren. Hiermee krijgt de zorgsector meer behoefte aan analytisch onderbouwd advies over bijvoorbeeld portfolio-keuzes, samenwerking, innovatie en bedrijfsvoering (gericht op kwaliteit, effectiviteit, efficiency) en groei-strategieën.

BPHC gelooft dat een adviseur alleen geloofwaardig is als hij in dezelfde bedrijfstak ‘leeft’. Wij focussen ons daarom alleen op de zorgsector: ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zorgverzekeraars en beleidsmakers bij de overheid. Deze specialisatie zorgt voor toegespitste adviezen die zich kenmerken door hun haalbaarheid.