logo    
             

 
ANALYSE EN CIJFERS
ZIJN HET FUNDAMENT VOOR
EEN GEDEGEN ADVIES
 

 
DOOR VAN BUITEN NAAR
BINNEN TE KIJKEN ZIE JE
WAT ER AAN DE HAND IS
 
ELK ADVIES SPEELT IN OP DE UNIEKE UITDAGINGEN
VAN ONZE CLIËNT

BPHC gelooft in een hypothese-gedreven en analytische aanpak. Wij kiezen in onze aanpak binnen korte tijd één lijn van argumentatie, die wij vervolgens samen met de cliënt uitwerken. In de uitwerking blijkt hoe de argumentatie aangepast moet worden om tot het passende antwoord te komen. Wij geloven dat argumenten onderbouwd moeten worden door analyses en cijfers. Doelstellingen voor groei, effectiviteit en efficiëntie zijn namelijk alleen door onze cliënten te managen als deze te meten zijn.

BPHC redeneert ‘market-back’ en ‘outside-in’: we gaan uit van een analyse van de belangrijkste actoren in de markt – zorgvragers, verwijzers, concurrenten en verzekeraars. Wij identificeren de bronnen van concurrentievoordeel en de strategische opties die passen bij de ambities en de competenties van onze cliënt. In de context van de strategie (het ‘wat’), kijken we naar het ‘hoe’ – hoe de klant haar organisatie en bedrijfsvoering kan aanpassen om de strategie te verwerkelijken en om te zorgen voor meer slagvaardigheid.

Wij hebben vaak langjarige relaties met onze cliënten. Hierdoor kennen we elkaar door en door, en groeit het onderling vertrouwen. Cliënten zien dat dat de interventies en adviezen waarde toevoegen. Door de wederzijdse betrokkenheid en ‘korte lijntjes’ komen we samen snel tot oplossingen die werken (en zijn er minder dikke rapporten). Tegelijk blijven wij te allen tijde onafhankelijk en blijft er voldoende professionele distantie. Cliënten ervaren dat wij hen niet naar de mond praten (je eigen woorden terug horen is immers niet de reden dat je een extern adviseur aantrekt). Wij staan met beide benen op de grond, houden niet van wolligheid en dikdoenerij en noemen op een respectvolle manier de dingen bij hun naam. Wij zijn no-nonsense en willen onze cliënten helpen om écht het verschil te maken; de klant voelt dat en merkt dat aan de resultaten die geboekt worden. Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt – wij zorgen dat de opbrengsten van onze inzet ruimschoots de kosten overtreffen.

 

BPHC werkt nauw samen met haar cliënten. Alleen gemeenschappelijk kan een hypothese worden uitgewerkt, een advies worden samengesteld en de implementatie worden voorbereid. Wij geloven dat een gemeenschappelijke aanpak de cliënt helpt om het strategisch denken in de organisatie te verankeren. Alleen dan kunnen blijvende resultaten geboekt worden. Bovendien beschikken onze cliënten vaak over voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers om samen met BPHC het analysewerk uit te voeren en aanbevelingen te formuleren. BPHC brengt geen ‘junior consultants’ mee, heeft geen adviseurs in opleiding en hoeft geen bankzitters aan het werk te krijgen. Wij komen zélf, en werken in een ‘katalysator’-rol samen met artsen en medewerkers van het ziekenhuis aan het bedenken van de juiste koers en aan realisatie van de gewenste veranderingen.

Onze manier van het oplossen van vraagstukken rond strategie en organisatie is dezelfde als die van de toonaangevende internationale adviesbureaus, waar wij ons vak hebben geleerd. Deze aanpak heeft in de praktijk talloze malen haar nut bewezen. Onze kracht is dat wij deze werkwijze en cultuur in nauwe samenwerking met onze cliënten vertalen naar bruikbare adviezen en oplossingen - sterk vernieuwend en toch gebalanceerd en implementeerbaar binnen het ziekenhuis.

Vaak blijkt gedurende een traject dat het niet alleen gaat om de vraag die op tafel ligt. Een deel van de werkelijkheid speelt zich af ‘boven water’ - dat deel kun je oplossen met analyses, afspraken en inhoud. In het andere gedeelte draait het om verbinding tussen mensen en om verbinding tussen inhoud en emotie. Het gaat ook om bewustwording van persoonlijke overtuigingen en drijfveren, en om onderscheid tussen standpunten en belangen. Als dat voldoende ‘boven water’ komt, ontstaat weer inspiratie en wederzijds vertrouwen. Betrokkenen ontwikkelen soms een andere kijk op de zaak, op elkaars belangen en op elkaar, en komen tot een antwoord waarin eenieder zich kan vinden. Daardoor worden problemen duurzaam opgelost en kunnen betrokkenen weer met elkaar verder. BPHC heeft de kennis en ervaring om ‘hard core’ consulting op het hoogste professionele niveau te combineren met ‘bemiddeling’ (mediation), Cliënten blijven zelf ‘in de lead’ bij het bereiken van een oplossing, met BPHC als katalysator, regisseur en/of formateur.

Bent u benieuwd naar onze aanpak?
 

CONTACT