logo    
             

 
BPHC WERKT IN AL HAAR
OPDRACHTEN NAUW SAMEN MET
MANAGEMENT EN SPECIALISTEN
 

 
WIJ CREËREN RUIMTE
VOOR INVESTERINGEN IN
KWALITEIT EN CAPACITEIT
VAN DE ZORG EN VOOR WERKPLEZIER!
 
BPHC COMBINEERT EEN FRISSE, ANALYTISCHE AANPAK
MET BEWEZEN ERVARING IN DE ZORGSECTOR

BPHC richt zich op vraagstukken rond strategie, innovatie en organisatie in de gezondheidszorg. Wij helpen onze cliënten om de investeringsruimte te creëren die nodig is om succesvol te zijn in een concurrerende markt. Kernwoorden hierbij zijn een bedrijfsmatige aanpak met transparantie van financiële en operationele resultaten, slagvaardigheid van de organisatie en ‘zelfsturend vermogen’ bij de maatschappen/vakgroepen. Cliënten zijn voornamelijk ziekenhuizen (perifeer en academisch), en ook instellingen uit andere sectoren binnen de zorg. Wij hanteren in ons werk in de gezondheidszorg dezelfde analytische aanpak en hoge standaard van professionaliteit als de gerenommeerde internationale adviesbureaus waar wij ons vak hebben geleerd. Wij kunnen onze diensten echter aanbieden tegen aantrekkelijker voorwaarden, omdat we een lager tarief hanteren en meer bouwen op samenwerking met professionals en medewerkers van onze cliënt.

Voorbeelden van projecten:

 • Begeleiden van RvB’s en MSB-besturen bij de ‘verkenning’ van fusie tussen een STZ-ziekenhuis en een kleiner ziekenhuis
 • Opstellen van een bedrijfsplan voor een STZ-ziekenhuis
 • Ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een zelfstandige koers voor een middelgroot ziekenhuis
 • Ondersteunen en begeleiden van samenwerking tussen maatschappen/vakgroepen van medisch specialisten (‘maatschapsfusies’ en ‘regiomaatschappen’); ervaring met nagenoeg alle disciplines
 • Begeleiden van realisatie van ‘regionale samenwerking’ op het gebied van Pathologie tussen een academisch ziekenhuis en een perifeer ziekenhuis; in de rol van ‘strateeg’, ‘financieel deskundige’ en ‘mediator’
 • Opstellen van een businessplan voor winstgevende groei voor een laboratorium van een ziekenhuisapotheek, op basis van een grondige analyse van de financiën
 • Ondersteunen van een RvB bij ‘doorlichting’ van een vakgroep, op basis van een diepgaande analyse van productiviteit en capaciteit
 

Projecten (vervolg):

 • Ondersteunen van een groot aantal maatschappen/vakgroepen en diverse MSB-besturen bij verbetering van de bedrijfsvoering (kwaliteit/normen, groei, innovatie, werkplezier, marketing, kostenreductie) in diverse ziekenhuizen (middelgroot, STZ en UMC); ervaring met nagenoeg alle disciplines
 • Ondersteunen van MSB-besturen en maatschappen bij het effectief gebruiken van informatie uit de Logex-benchmarkrapporten bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering
 • Begeleiden als ‘adviseur’ en/of ‘mediator’ van vakgroepen met meningsverschillen of conflicten (bijvoorbeeld over de onderlinge samenwerking, visie & strategie, waarden & normen, bedrijfsvoering en werkverdeling, verhoudingen met de eerstelijn, …)
 • Ondersteunen van ‘heidagen’ en ‘beleidsmiddagen’ van vakgroepen, MSB-besturen en RvB’s/MT’s
 • Klankbord voor RvB en MT bij ontwerp en implementatie van een nieuwe organisatiestructuur
 • Begeleiden van verdergaande samenwerking tussen vakgroepen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie in een ‘Hartcentrum’
 • Verkennen van mogelijkheden van een focuskliniek binnen een STZ-ziekenhuis, in samenwerking met een leverancier van implantaten
 • Katalysator voor versterken van bedrijfsvoering bij vakgroepen in een academisch ziekenhuis
 • Ondersteunen van RvB en RvT bij onderhandelingen over overname van een ander ziekenhuis
 • ‘Quick-scan’ voor mogelijkheden tot kostenbesparing en omzetgroei in een middelgroot ziekenhuis
 • Ontwerpen en uitvoeren van een gedetailleerde ‘benchmark’ tussen twee sterke ziekenhuizen
 • Ontwikkelen van een businessplan voor een innovatieve activiteit van een academisch ziekenhuis
 • Opstellen van marketingplannen voor diverse maatschappen in verschillende ziekenhuizen
 • Definiëren van de strategische agenda voor de Raad van Bestuur van een GGZ instelling
 • Ondersteunen van een VMS in onderhandelingen over een fusie en de positie van de artsen daarbinnen
 • Opstellen van een ‘second opinion’ over een voorstel voor ketenvorming tussen ziekenhuizen